Hyrorna klara i Mönsterås

Hyresförhandlingarna med Mönsterås Bostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,5 procent.

När hyresförhandlingen inleddes ville Mönsterås Bostäder höja hyrorna med 1,4 procent.
De motiverade sitt krav med ökade taxekostnader, ökat underhåll och högre av- och nedskrivningar.

Vi på Hyresgästföreningen godtog inte Mönsterås Bostäders krav eftersom den allmänna kostnadsutvecklingen endast motiverade en lägre hyreshöjning. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.