Medling i Hultsfred

Hultsfreds Bostäder och Hyresgästföreningen har inte lyckats komma till någon överenskommelse gällande 2016 års hyror.

Parterna har nu begärt medling hos Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK består av tjänstemän från SABO, de allmännyttiga fastighetsägarnas centralorganisation och tjänstemän från Hyresgästföreningens riksförbund.

Detta kan innebära att någon ny hyra inte kommer att vara färdigförhandlad innan årsskiftet.