Karlskrona överlägset dyrast

Nils Holgerssons slutrapport visar att priserna fortsätter stiga och att det skiljer väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutrapporten, som slår ihop taxorna och avgifterna för el, värme, avfall och vatten, visar att priserna har höjts med i snitt fyra procent i år. Detta är anmärkningsvärt då övriga priser i samhället nästan stått still.

– Problemet är så klart att hyresgästerna blir drabbade av de ständigt ökade priserna. Det finns ingen konkurrens och hyresgästerna är låsta och deras möjlighet att påverka är obefintlig, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Rapporten visar att priserna skiljer kraftigt mellan kommunerna i Blekinge. På ett år betalar man 6 240 kronor mer i Karlskrona än man gör i Karlshamn.

– Skillnaderna är så stora att kommuner som Karlskrona bör tänka sig för. Hyresgästerna kanske inte kan påverka taxorna, men de kan välja vilken kommun de bor i, säger Björn Johansson.

Tabell Nils Holgersson, Blekinge