Ingen hyreshöjning i Tingsryd

Förhandlingarna med Stiftelsen Tingsrydsbostäder är avslutade. Hyrorna kommer inte att höjas under 2016.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder beslutade om att inte yrka på någon hyresökning för 2016. Parterna är överens om oförändrad hyra för hyresgästerna under 2016.

Vad innebär det för dig?
Oförändrad hyra.

Parterna kommer att fortsätta sitt gemensamma arbete med systematisk hyressättning under året för att utveckla detta system med hjälp av hyresgästerna.