Ingen hyreshöjning i Karlströms fastigheter

Hyresgästföreningen i Jönköping har avslutat sin andra hyresförhandling för 2016. I förhandlingen med Karlströms Fastigheter i Jönköping träffades en överenskommelse om oförändrade hyror nästa år.

Karlströms Fastigheter ville höja hyran med en procent från den 1 januari nästa år. Argumenten för yrkandet var standardhöjande åtgärder som har skett i fastigheten. Dessa avtalar parterna särskilt om.

Med anledning av det låga ränteläget och en obefintlig inflation har Hyresgästföreningen inför årets förhandlingar krävt en återhållsamhet från fastighetsägarna.

– Jag är mycket nöjd för hyresgästernas skull. Fastighetsägaren har lyssnat på vårt krav om återhållsamhet och hyresgästerna i fastighetsbolaget får ta del av detta, säger Pär-Erik Ek, förhandlare Hyresgästföreningen.