Hyresvärden lyssnade på hyresgästerna

Efter signaler från medlemmar om brister i en fastighet i Huskvarna, utförde Hyresgästföreningen ett projekt för att undersöka förhållandena i området. Bristerna som upptäcktes påpekades för hyresvärden och är på väg att åtgärdas.

Hyresgästföreningen fick signaler från sina medlemmar om att det fanns problem i en fastighet i Huskvarna. Därför beslutade man sig för att genomföra ett projekt kallat RIBB i området. RIBB står för rättslig inventering i befintligt bebyggelse och innebär att Hyresgästföreningens olika enheter samarbetar för att ta ett helhetsgrepp om ett utvalt område. Man kartlägger de brister som finns, i samarbete med hyresgästerna och kontaktar sedan hyresvärden för åtgärder.

Både förtroendevalda och anställda hjälptes åt och knackade på i alla 133 lägenheter och bad de boende att fylla i en enkät. Där fick de svara på frågor om sin lägenhet och området.

Efter sammanställningen av enkäterna tog Hyresgästföreningen med sig ett antal punkter till hyresvärden. Bristerna handlade till exempel om utebelysning, gemensam tvättstuga och dåliga fönster. Hyresgästföreningen anordnade även ett möte för att få in hyresgästernas synpunkter och upplysa om arbetet.

Hyresvärden var positiv till projektet och parterna gjorde sedan gemensamma besiktningar av de allmänna utrymmena och utemiljön och har efter det haft kontinuerliga möten för uppföljning av åtgärderna.

Malene Loewe, jurist på Hyresgästföreningen och en av de som arbetar med projektet, berättar att hyresvärden fortfarande arbetar med vissa punkter, men att mycket redan har blivit åtgärdat.

– Det kvarstår vissa saker, men vi fortsätter att jobba vidare och hoppas på att allt ska vara åtgärdat så snart som möjligt, säger Malene Loewe.