Hyresgästföreningen och Hultsfreds Bostäder är överrens

Hyresförhandlingarna med Hultsfreds bostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,67 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Hultsfreds Bostäder höja din hyra med 2,44 procent. De motiverade sitt krav med kostnadsökningar.

Hyresgästföreningen godtog inte Hultsfreds Bostäders krav eftersom vi inte ansåg att det fanns motiv för en så stor höjning. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,67 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,67 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0067 = nya hyran i kronor från den 1 januari.