Hyresgästföreningen i Västervik hjälper barnen med läxor

I Västervik anordnar den lokala Hyresgästföreningen läxhjälp för barnen. På så sätt hoppas de både kunna hjälpa barn att klara sin skolgång och på samma gång skapa mer trivsel och gemenskap i bostadsområdet.

Varje onsdag ordas det gratis läxhjälp i Midgård i Västervik, för alla barn i låg- och mellanstadiet. Jonathan Hoffsten, som tillsammans med ytterligare två vuxna sköter läxhjälpen, berättar att projektet startades i september och än så länge är i en uppstartsfas. I nuläget brukar det komma fyra-fem barn, men de hoppas att fler ska få upp ögonen för möjligheten som läxhjälpen faktiskt innebär.

- Tanken med läxhjälpen är framför allt att kunna hjälpa barn som kanske inte får tillräckligt med stöd hemma eller i skolan. Det här är också mitt sätt att engagera mig politiskt och göra skillnad för folk här och nu, säger Jonathan Hoffsten.

Jonathan Hoffsten tror också att läxhjälpen kan hjälpa till att göra bostadsområdet trevligare, att knyta kontakter mellan de som bor där och på så sätt skapa en allmän trygghet. Han tycker även att det behövs fler liknande initiativ.

Johannes Regell, som är ledamot i den lokala Hyresgästföreningen och var med och startade upp projektet, säger att föreningens mål är att göra sådant som betyder något för människor. Att hjälpa barn att klara sin skolgång ser han som ett bra exempel på att göra något betydelsefullt.