Hyresgästföreningen förhandlar för fler på Gotland

Efter att en hyresgäst kontaktat Hyresgästföreningen för att få hjälp med brister i sin lägenhet, skrevs en ny förhandlingsordning för huset och boendet förbättras.

Hyreshus

En hyresgäst på Gotland kände att han inte fick något gehör från sin hyresvärd när han felanmälde brister i lägenheten. Hyresgästen hörde därför av sig till Hyresgästföreningen och frågade om en förhandlare på Hyresgästföreningen, kunde hjälpa till och ordna ett möte med hyresvärden.

Det fanns ingen förhandlingsordning med mannens hyresvärd och Hyresgästföreningen och hyresgästen tog därför upp frågan med hyresvärden.

En förhandlingsordning är en överenskommelse mellan en hyresvärd och Hyresgästföreningen. I överenskommelsen skriver man hur förhandlingarna ska gå till och vad som ska förhandlas. Hyresvärden förbinder sig att förhandla om hyreshöjningar och oftast även andra delar som berör alla hyresgäster, till exempel förändringar i en gemensam tvättstuga eller det allmänna skicket på huset.

Hyresvärden skrev under en förhandlingsordning. Parterna ska träffas för att göra upp en åtgärdsplan för de brister som finns både i hyresgästens lägenhet och i de allmänna utrymmena.

– Det känns bra att vi fick en förhandlingsordning och att hyresvärden är positivt inställd till att samarbeta. Det innebär att vi kan göra mer för hyresgästerna och påverka mer, säger Erik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.