Hyresgäster sparar 600 000 kronor

Nästan 600 000 kronor; så mycket har Hyresgästföreningen hittills i år sparat åt medlemmarna i region Sydost. Medlemmarna har till exempel fått hjälp med att få ersättning från sina hyresvärdar, på grund av brister i sina lägenheter.

Den juridiska enheten i Hyresgästföreningen region Sydost har efter att knappt halva året gått, sparat ungefär 600 000 kronor åt sina medlemmar. Region Sydost består av Gotland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar län, Jönköpings län och Östergötland.

Hyresgästföreningen har räknat ihop alla pengar som sparats åt medlemmarna på olika sätt. Flera hyresgäster har till exempel fått förkortad uppsägningstid och därmed sparat pengar på att slippa betala dubbel hyra.

Många hyresgäster har också fått hjälp att kräva ersättning från sina hyresvärdar, på grund av olika typer av brister som gjort att de inte kunnat använda sina lägenheter fullt ut. Till exempel har några hyresgäster som bor ovanpå en restaurang fått ersättning för störningar. När restaurangen byggdes om upplevde hyresgästerna omfattande störningar, både på kvällar och på helger. Efter Hyresgästföreningens hjälp fick hyresgästerna kompensation av sin hyresvärd, i form av nedsatt hyra för tiden störningarna förekommit.

Flera hyresgäster har också fått diverse krav från sina hyresvärdar sänkta eller helt borttagna.

– Vi började sammanställa hur mycket vi sparar, eftersom det är motiverande att på ett konkret sätt kunna se att vi gör skillnad i våra medlemmars vardag. Det finns så klart även mycket annat vi gör av värde som inte går att räkna i kronor och ören, till exempel när vi hjälper hyresgäster att få bo kvar i sina hem. Men jag tycker att det är intressant att räkna i pengar också, säger P-G Nyström, chef för den juridiska enheten i region Sydost.

Juridiska enheten på Hyresgästföreningen region Sydost har sparat nästan 600 000 kronor åt sina medlemmar. Fotograf: Alexandra Lind