Hyresgäster får rätt att byta lägenhet

Hyresvärden i Växjö vägrade att låta de två hyresgästerna byta lägenhet med varandra. Hyresgästföreningen vände sig till domstol och nu får hyresgästerna rätt.

Bild på lagböcker

Foto: Alexandra Lind

Två hyresgäster, en kvinna och en man, i Växjö vände sig till Hyresgästföreningen eftersom deras gemensamma hyresvärd vägrat att låta dem byta lägenhet med varandra. Kvinnan behövde mer utrymme eftersom hennes barn hade blivit äldre och mannen behövde mindre utrymme efter en separation.

Enligt hyreslagen har en hyresgäst rätt att byta sin lägenhet mot en annan bostad, om denne har så kallade beaktansvärda skäl. Till beaktansvärda skäl räknas till exempel om en familj har fått barn och behöver mer utrymme, eller om barnen flyttat hemifrån och familjen behöver mindre utrymme. För att bytet ska kunna godkännas får det heller inte innebära någon påtaglig olägenhet för hyresvärden. Den nya hyresgästen ska med andra ord vara en godtagbar hyresgäst, kunna betala hyran, vara skötsam och så vidare.

Hyresgästföreningen diskuterade frågan med hyresvärden och påpekade att båda hyresgästerna var skötsamma och hade beaktansvärda skäl. Eftersom hyresvärden fortfarande vägrade att gå med på bytet tog Hyresgästföreningen saken till domstol. Där fick hyresgästerna rätt att byta lägenhet med varandra.

– Det som gjorde detta fall lite extra knepigt, var att kvinnan nyligen flyttat in i sin lägenhet som hon hade skaffat just för att kunna byta till sig en större. Tidigare har domstolen krävt att hyresgästen ska ha bott i lägenheten under en viss tid för att få byta. På grund av bostadsbristen är det mycket svårt att få tag på lägenheter och då särskilt större lägenheter som kvinnan ville ha. Domstolen menade att kravet om att bo i lägenheten en längre tid därför måste sänkas, vilket jag helt håller med om, säger Chadi Elazzeh, jurist på Hyresgästföreningen.