Hyresgäster får inflytande över sin utemiljö

Ett testprojekt i området Skäggetorp i Linköping, som framförhandlats av Hyresgästföreningen, ger hyresvärden öronmärkta pengar till att förbättra utemiljön i området. Det ger också hyresgästerna möjlighet att påverka utemiljön där de bor.

Under hyresförhandlingarna 2015 kom Hyresgästföreningen och hyresvärden Willhem överens om att genomföra ett testprojekt i en del av området Skäggetorp i Linköping. En liten del av den hyreshöjning som de boende i det utvalda området fick, öronmärktes för förbättringar av utemiljön i deras område.

Under året har sedan hyresgästerna, Hyresgästföreningen och Willhem haft löpande möten tillsammans. På mötena har hyresvärden presenterat sina planer och hyresgästerna har fått komma med åsikter. Det har till exempel handlat om vad de boende vill göra med en särskild lekplats, eller vilka buskar man vill ta bort och vilka man vill behålla.

– Hyresgästerna har varit väldigt engagerade i detta, vilket är jätteroligt, säger Evelin Davidsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Om projektet blir lyckat planerar man att göra på samma sätt i resten av Willhems bestånd i Skäggetorp. Hyresvärden har nu röjt ganska mycket, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra.

– Allt är inte färdigt än och jag vill gärna se ett resultat innan jag vet om vi har lyckats eller inte. Det känns dock som ett bra projekt, utemiljön glöms annars lätt bort och för helhetsintrycket av ett område är det viktigt att utemiljön ser snygg och prydlig ut, säger Evelin Davidsson.