Hyresförhandling med Kindahus till medling

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och hyresvärd Stiftelsen Kindahus har strandat, eftersom parterna inte har kunnat komma överens om ny hyra.

Stiftelsen Kindahus kräver att få höja  hyran med 0,65 procent – ett krav som Hyresgästföreningen anser vara oskäligt och därför vägrar att gå med på.

Vad händer nu?

Eftersom Hyresgästföreningen och hyresvärden står för långt ifrån varandra för att enas kommer Hyresmarknadskommittén att göra ett försök till medling. Hyresmarknadskommittén är ett medlemsorgan som består av representanter från Hyresgästföreningen Riksförbundet och SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens centralorganisation. Om medlingen misslyckas fattar Hyresmarknadskommittén beslut om vilken höjning som är skälig.