Högsby Bostads nya hyror klara

Hyresförhandlingarna med Högsby Bostads AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 0,85 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Högsby Bostads AB höja din hyra med 1,96 procent. De motiverade sitt krav med ökade underhållskostnader samt ökade personal- och styrelsekostnader

Hyresgästföreningen avvisade Högsby Bostads AB krav eftersom vi ansåg att höjda styrelsearvoden samt höjda underhållskostnader inte var skäliga. Parterna kom efter ett par sittningar inte fram till någon förhandlingslösning och ärendet hänsköts till medling. Efter medling blev förhandlingsresultat en hyreshöjning om 0,85 procent.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,85 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0085 = nya hyran kronor från den 1 april. April månads hyra kommer att tas ut retroaktivt på maj månads hyra.