Gotlandshems hyror är klara

Hyresförhandlingarna med Gotlandshem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,48 procent.

När hyresförhandlingen inleddes ville Gotlandshem höja hyrorna med 2,25 procent.
De motiverade sitt krav med ökade kostnader för personal, avkastning till sina ägare samt ökade kostnader för reparationer.

Hyresgästföreningen godtog inte Gotlandshems krav eftersom räntor har gått ner samt att de senaste vintrarna har varit milda. Efter förhandling kunde Hyresgästföreningen och Gotlandshem till slut enas om 0,48 procent som en rimlig hyreshöjning.