Förhandlingen med Witalabostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Witalabostäder AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med i snitt 0,34 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Witalabostäder höja hyran med 0,9 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och sophantering.

Vi på Hyresgästföreningen avvisade Witalabostäders krav med anledning av mindre kostnader för taxor samt den idag låga räntan och inflationen. Efter förhandling kunde vi till slut enas om, i snitt, 0,34 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen?
Hyreshöjningen på 0,34 procent innebär att den nya hyran blir nuvarande hyran x 1,0034 = den nya hyran från den 1 januari.