Förhandlingen med Vätterhem är klar

Hyresförhandlingarna med Vätterhem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,575 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Vätterhem höja din hyra med 1,15 procent. De motiverade sitt krav med framförallt ökade personalkostnader och taxor.

Hyresgästföreningen avvisade Vätterhems krav eftersom det finns energieffektiviseringar och minskade kapitalkostnader. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,575 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,575 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,00575 = nya hyran kronor från den 1 januari 2016.