Förhandlingen med Tranåsbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Tranåsbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,5 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Tranåsbostäder höja hyran med 1,24 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för bland annat underhåll, uppvärmning och sophantering.

Vi på Hyresgästföreningen avvisade Tranåsbostäder krav eftersom vår samlade analys av bolaget, omvärlden och hyresgästernas situation visade att den yrkade höjningen inte var möjlig att acceptera. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning

Vad innebär höjningen?

Hyreshöjningen på 0,5 procent innebär att den nya hyran blir nuvarande hyran x 1,005 = din nya hyra från den 1 januari 2016.