Förhandlingen med Ronnebyhus är klar

Hyresförhandlingarna med Ronnebyhus är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med i snitt 0,5 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Ronnebyhus höja din hyra med i snitt 2,1 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för fastighetsskötsel, reparationer, försäkringspremie, administration, löner och fastighetsavgift.

Vi på Hyresgästföreningen avvisade Ronnebyhus krav med bland annat hänsyn till det rådande marknadsläget. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent i snitt som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen?

Hyreshöjningen kommer att fördelas utefter den områdesindelning som idag finns i arbetet med ett framtida hyressättningssystem. Det innebär att höjningen är olika mellan olika områden. För mer information om vad hyreshöjningen innebär för just din hyra kan du kontakta Ronnebyhus.