Förhandlingen med Bostadsbolaget i Mjölby har strandat

Hyresförhandlingarna med Bostadsbolaget i Mjölby har strandat. Hyresförhandlingen blir nu ett ärende för central medling.

När hyresförhandlingen startade ville Bostadsbolaget i Mjölby höja din hyra med 17,50 kronor per kvadratmeter och år, motsvarande ca 1,9 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för framför allt sophämtningen men också ett stort underhållsbehov.

Hyresgästföreningen har avvisat Bostadsbolaget i Mjölbys krav eftersom Hyresgästföreningen anser att det slutgiltiga motbudet ger Bostadsbolaget rimliga ekonomiska förutsättningar för att klara sina åtgatanden 2016.

Vad händer nu?

Medlarna kommer nu antingen att lägga fram ett förslag eller hänvisa tvisten till Hyresmarknadskommittén för ett beslut. Hyresmarknadskommittén består av representanter från de allmännyttiga bostadsföretagens organisation (SABO) och Hyresgästföreningens riksförbund.