Förhandlingen med Älmhultsbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Älmhultsbostäder AB är avslutade och parterna gjorde en överenskommelse som sträcker sig över två år. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 25 kr per lägenhet och månad.

När hyresförhandlingen startade ville Älmhultsbostäder AB höja din hyra med 1,15 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader nästa år för taxor och personal samt att de vill kunna bibehålla underhållstakten.

Efter förhandling kunde vi enas om 25 kr per månad och lägenhet som en rimlig hyreshöjning.

Vi har även kommit överens om en höjning med 25 kr per månad och lägenhet från och med den 1 april 2017.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen med 25 kr per månad och lägenhet innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran plus 25 kr = nya hyran kronor från den 1 april.