Förhandlingen med Allbohus är klar

Hyresförhandlingarna med Allbohus Fastighets AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 1 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Allbohus Fastighets AB höja din hyra med 2,5 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader nästa år för taxor och personal, ökad vattenförbrukning samt att de vill kunna bibehålla underhållstakten.
 Efter förhandling kunde vi enas om 1 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 1 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,01 = nya hyran kronor från den 1 april.

Elpriset

Det har även skett en förhandling om elpriset. Där har vi enats om att elpriset ska sänkas till 1,45 kr/kwh för normalförbrukare samt 1,28 kr/kwh för storförbrukare. Priset inkluderar alla kostnader såväl fasta som rörliga och mervärdesskatt. Den här justeringen genomfördes den 1 januari 2016.