Förhandlingen med AB Karlskronahem är klar

Hyresförhandlingarna med AB Karlskronahem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med i genomsnitt 0,6 procent.

När hyresförhandlingen startade ville AB Karlskronahem höja din hyra med 1,3 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader nästa år för taxor och löner samt att de vill bibehålla underhållstakten.

Hyresgästföreningen avvisade Karlskronahems krav. Efter förhandling kunde vi till slut enas om i genomsnitt 0,6 procent som en rimlig hyreshöjning. Det innebär att hyreshöjningen kommer att variera mellan 0,2 procent till 1,0 procent på grund av infasning av det hyressättningsarbete som har gjorts tidigare. AB Karlskronahem kommer att informera dig om nivån på din hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,6 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,006 = nya hyran kronor från den 1 januari.