Förhandlingarna med VSBo är klara

Hyresförhandlingarna med VSBo (Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB) är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 4,75 kronor per kvadratmeter och år.

VSBo och Hyresgästföreningen har fört diskussioner kring hyrorna från den 1 januari 2017. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 4,75
kronor per kvadratmeter och år som en rimlig hyreshöjning. Detta tack vare Hyresgästföreningens arbete med att långsiktigt påtala de fördelaktiga ekonomiska villkoren i fastighetsbranschen samt tack vare en bra dialog med bolaget.

Vad innebär höjningen?

Hyreshöjningen på 4,75 kronor per kvadratmeter och år innebär att din höjning blir –
Din lägenhetsyta x 4,75 kronor  per månad.
                12 månader