Förhandlingar med Ydrebostäder klara

Hyresförhandlingarna med Ydrebostäder AB är avslutade. Hy-rorna höjs den 1 april 2017 med 50 kronor/månad och lägenhet.

När hyresförhandlingen startade ville Ydrebostäder AB höja din hyra med 1,5 procent. De motiverade sitt krav med fortsatt stora underhållskostnader.

Hyresgästföreningen godtog inte Ydrebostäder ABs krav eftersom vi ansåg att viss återhållsamhet är befogad, dels på grund av det gynnsamma ränteläget. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 50 kronor/månad som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran plus 50 kronor/månad från den 1 april.

Bli medlem nu, från 80 kronor i månaden