Förhandlingar med VSBo är klar

Hyresförhandlingarna med VSBo är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 0,35 procent.

Av olika skäl så har förhandlingarna med din fastighetsägare dröjt.

Bostadsbolaget har därför inte lämnat något krav på hyreshöjning till Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna har inte skett traditionellt med fysiska förhandlingar utan har skett via en dialog mellan Hyresgästföreningen och VD för VSBo.

Efter diskussion har parterna kommit överens om en uppgörelse som har förankrats hos bostadsbolagets styrelse och Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 5 kronor per kvadratmeter och år innebär att din nya hyra blir – Din lägenhetsyta x 5 kronor
              12 månader                   från den 1 april 2016