Förhandlingar med Nybro Bostads klara

Hyresförhandlingarna med Nybro Bostads är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 5:97 kronor per kvadratmeter.

När hyresförhandlingen startade ville Nybro Bostads höja din hyra med 11,62 per kvadratmeter och år. De motiverade sitt krav med ökade satsningar på fastighetsunderhåll, socialt engagemang tillsammans med Fryshuset samt anställning av ny projektledare med mera.

Hyresgästföreningen godtog inte Nybro Bostads krav eftersom den allmänna kostnadsutvecklingen endast motiverade en lägre hyreshöjning. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 5:97 kronor per kvadratmeter som en rimlig hyreshöjning. 

Hyreshöjningen innebär att din hyra höjs med 5 kronor och 97 öre per kvadratmeter och år. Om lägenheten är på 60 kvadratmeter höjs hyran med 60 x 5:97 = 358 kronor per år, alltså 29:85 per månad.