Förhandling med Vimarhem klar

Förhandlingarna med Vimarhem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april med 7,50 kronor per kvadratmeter och år.

När hyresförhandlingen startade ville Vimarhem höja din hyra med 2,15 procent. De motiverade sitt krav med kostnadsökningar för personal (löneökningar), och reparationer. Därtill taxehöjningar gällande fjärrvärme, VA (vatten- och avlopp) samt avfall (sopor) som kommunen beslutat om.
Hyresgästföreningen avvisade Vimarhems krav. Efter förhandling kunde vi till slut enas om en höjning med 7,50 kronor per kvadratmeter och år som en rimlig hyreshöjning. I genomsnitt är höjningen på 0,84 procent. Några få lägenheter har kallhyra – där blir höjningen på 6,50 kronor per kvadratmeter och år.

Vad innebär höjningen för dig?

Din nya hyra beräknar du genom att ta lägenhetsytan x 7,50/12 (månader). Exempel: 65 kvm x 7,50 = 487,50/12= 41 kronor per månad.