Förhandling med Vidingehem är klar

Hyresförhandlingarna med Vidingehem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,5 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Vidingehem höja din hyra med 2,03 procent. De motiverade sitt krav med allmänna ökade kostnader.

Hyresgästföreningen avvisade Vidingehems krav och påpekade vikten av återhållsamhet. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen?

Hyreshöjningen på snitt 0,5 procent ger 5,20 kronor per kvadratmeter och år. Så här räknar du ut din höjning i kronor per månad.

Yta (antal kvadratmeter för din lägenhet) x 5,20 /12 = höjning kronor per månad.

Exempel 70 x 5,20 /12 = 30 kronor i månaden.