Förhandling med Växjöbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Växjöbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 februari 2016 med i snitt 0,57 procent. Höjningen kommer att variera på olika lägenhetsstorlekar utifrån hyressättningen.

När hyresförhandlingen startade ville Växjöbostäder höja din hyra med 1,95 procent från den 1 januari 2016. Växjöbostäder motiverade sitt krav med ökade löner, allmän kostnadsutveckling, ökade fjärrvärmekostnader och ökade kostnader för trygghet och service.

Hyresgästföreningen avvisade Växjöbostäders krav eftersom räntekostnaderna minskar, den allmänna kostnadsutvecklingen är låg och att samordningsvinster måste uppstå.
 Efter förhandlingar enades parterna att 0,57 procent är rimligt.