Förhandling med Uppvidingehus är klar

Hyresförhandlingarna med Uppvidingehus är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 3,47 kronor per kvadratmeter och år.

När hyresförhandlingen startade ville Uppvidingehus höja din hyra med 2,3 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för fastighetsskötsel, reparationer och löner.

Efter förhandling kunde vi till slut enas om 3,47 kronor per kvadratmeter och år, som motsvarar 0,41 % i snitthöjning, som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen?

Hyreshöjningen på 3,47 kronor per kvadratmeter, räknar du fram på detta vis.

Yta (antal kvadratmeter för din lägenhet) x 3,47 / 12 = höjning kronor per månad. Exempel 70 x 3,47 / 12 = 20 kronor i månaden.