Förhandling med Ramunderstaden klar

Hyresförhandlingarna med Ramunderstaden AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,85 procent i genomsnitt.

När hyresförhandlingen startade ville hyresvärden höja din hyra med 2,28 procent. De motiverade sitt krav med bland annat högre fjärrvärmetaxa, ökad satsning på underhåll och övriga allmänna kostnadsökningar.

Hyresgästföreningen godtog inte hyresvärdens krav. Efter att dels Ramunderstaden reviderat sitt yrkande och efter förhandling med Hyresgästföreningen kunde parterna till slut enas om 0,85 procent i genomsnitt som en rimlig hyreshöjning för 2017. Höjningen om 0,85 procent motsvarar 8,47 kr per kvm per lägenhet och år.