Förhandling med Ramunderstaden AB är klar

Hyresförhandlingarna med Ramunderstaden AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 februari 2016 med 0,79 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Ramunderstaden AB höja din hyra med 1,8 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för fjärrvärme och övriga kommunala taxehöjningar.

Hyresgästföreningen avvisade Ramunderstaden AB:s krav eftersom vi ansåg att de redan är kompenserade genom tidigare års hyreshöjningar. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,79 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,79 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,079 = den nya hyran från den 1 februari 2016.