Förhandling med Nybro Bostad är klar

Hyresförhandlingarna med Nybro bostads AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,48 procent.

NBAB hade yrkat 1,41 procent, det innefattade även en satsning på ökat TV-utbud.

Hyresgästföreningen avvisade NBAB:s krav och efter förhandling kunde vi enas om att 0,48 procent är en rimlig hyreshöjning.
I de 0,48 procenten ingår att NBAB vill satsa på förbättrad förvaltningskvalité, mer underhåll, förbättrad städning, tillsyn, skötsel och bättre kundservice.

 

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,48 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0048.