Förhandling med Ljungbybostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Ljungbybostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 0,9 procent. Överenskommelsen gäller till och med 31 mars 2017.

När hyresförhandlingen startade ville Ljungbybostäder höja din hyra med 1,99 procent från 1 januari 2016. De motiverade sitt krav med ökade kostnader och ökat underhållsuttag.

Hyresgästföreningen avvisade Ljungbybostäders krav men efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,9 procent från 1 april 2016, som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,9 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,009 = nya hyran kronor från den 1 april.