Förhandling med Kindahus har strandat

Stiftelsen Kindahus och Hyresgästföreningen har inte lyckats komma till någon överenskommelse gällande 2016 års hyror.

Förhandlingarna har strandat och ärendet kommer att gå vidare till
Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK består av tjänstemän från SABO, de allmännyttiga fastighetsägarnas
centralorganisation och tjänstemän från Hyresgästföreningens
riksförbund. Efter att ha tagit del av parternas motiveringar fattar HMK beslut om vilken hyreshöjning som ska gälla, alternativt låter parterna fortsätta att förhandla.

Detta innebär troligen att någon ny hyra inte kommer att vara
färdigförhandlad innan årsskiftet.