Förhandling med Hultsfreds Bostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Hultsfreds Bostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med sju kronor per kvadratmeter och år. Hyror med kallhyra höjs med sex kronor per kvadratmeter och år

När hyresförhandlingen startade ville Hultsfreds Bostäder höja din hyra med 4,3 procent, vilket motsvarar 34,46 kronor per kvadratmeter och år. Uppgörelsen blev således på en femtedel av vad bolaget yrkade.

Hyresgästföreningen avvisade Hultsfreds Bostäders krav eftersom vår granskning visade att kraven inte var rimliga. Då vi inte kunde enas om en uppgörelse skickades ärendet för medling till Hyresmarknadskommittén. Efter att medlarna gått igenom förutsättningarna kom vi på lokal nivå överens om en höjning på sju kronor per kvadratmeter och år, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning på 0,85 procent.  

Vad innebär höjningen för dig?

Du räknar ut din nya månadshyra genom att ta ytan på din lägenhet gånger sju (kronor) dividerat med 12 (månader).

Exempel lägenhet på 60 kvm: 60 x 7/12 = 35 kronor per månad.

Höjningen för januari månad tas ut i efterskott och kommer på hyresavin för februari månad.