Förhandling med Finnvedsbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Finnvedsbostäder AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,35 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Finnvedsbostäder höja din hyra med 1,38 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för omorganisation, taxor, underhåll samt borgensavgifter.

Vi på Hyresgästföreningen avvisade Finnvedsbostäders krav eftersom taxekostnaderna är i rimlig nivå, inflation och räntor är mycket låg eller obefintliga. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,35 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen?

Hyreshöjningen på 0,35 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0035 = din nya hyra från den 1 januari 2016.