Förhandling med Emmaboda Bostads AB är klar

Hyresförhandlingarna med Emmaboda Bostads AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 4,65 kronor per kvadratmeter och år.

När hyresförhandlingen startade ville Emmaboda Bostads AB höja din hyra med 10,79 kronor per kvadratmeter och år, eller cirka 1,31 procent. Man motiverade sitt krav med ökade kostnader för underhåll, fastighetsskötsel och försäkringar, med mera.

Hyresgästföreningen godtog inte kravet eftersom vi ansåg att dessa kostnader inte motiverade en så stor höjning. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 4,65 kr/kvm och år som en rimlig hyreshöjning. Detta motsvarar cirka 0,56 procent.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 4,65kr/kvm innebär att din höjs med 4,65 kronor per kvadratmeter och år.

Exempel om din lägenhet är på 60 kvm: Hyran höjs med 4,65 x 60 per år, alltså 279 kronor per år, eller 23,25 kronor per månad.