Förhandling med Eksjöbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Eksjöbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,53 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Eksjöbostäder höja din hyra med 1,96 procent. De motiverade sitt krav med ökade personalkostnader, taxor och underhåll.

Hyresgästföreningen avvisade Eksjöbostäders krav eftersom det är ekonomiskt gynnsamt nu med lägre räntor och låg inflation. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,53 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,53 procent  innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0053 = nya hyran kronor från den 1 januari.