Förhandling med Annebergshus är klar

Hyresförhandlingarna med Annebergshus är avslutade. Hyrorna höjs den 1 februari 2016 med i genomsnitt 1,2 procent.

Hyran för varje lägenhet kommer att höjas efter en beräkning så att likadana lägenheter med samma storlek på sikt ska ha samma hyra per månad. Det innebär att hyreshöjningen för lägenheterna blir olika stor per månad för 2016.

Annebergshus motiverade sitt behov av att höja hyran med att taxorna för vatten och sopor ökar med 5 procent och elnät ökar med 4 procent. Underhållsuttaget i hyran ökar.
Hyresgästföreningen menade att hyreshöjningen måste dämpas av det låga ränteläget och en mycket låg inflation.