Förhandlat i Boxholm

Hyresförhandlingarna med Boxholmshus är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 7,75 kr per kvadratmeter vilket motsvarar ca 0,9 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Boxholmshus höja hyran med
2 procent. De motiverade sitt krav med att täcka upp för kostnadsökningar samt ett eftersatt underhåll.

Hyresgästföreningen avvisade Boxholmshus krav efter
genomgång av bland annat siffror från årsredovisningar, taxehöjningar samt räntenivåer. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 7,75 kronor per kvadratmeter vilket motsvarar ca 0,9 procent som en rimlig hyreshöjning för att täcka upp för ökade hantverkarkostnader samt ett fortsatt underhåll.

Vad innebär höjningen?

En hyreshöjning på 7,75 kr per kvadratmeter innebär en årlig
hyreshöjning med din lägenhetsyta multiplicerat med 7,75.
Exempel: en lägenhet på 60 kvadratmeter med en hyra på 3 868 kr per månad blir 60 * 7,75 / 12 = 38,75 kronor i höjning per månaden.
Total månadshyra från och med 1 april 2016 blir i exemplet
3 868 + 38,75 = 3 906,75 kronor.