Fjällskivlingen blir mer hemtrevligt

Många hyresgäster var missnöjda med sitt bostadsområde. Efter att Hyresgästföreningen Fjällskivlingen drivit frågan om utemiljön kan de boende nu känna sig hemma igen.

Kärstin Sandberg och Inger Lekander

Foto: Alexandra Lind

Kärstin Sandberg och Inger Lekander är båda ledamöter i den lokala hyresgästföreningen i bostadsområdet och berättar att både de själva och många andra hyresgäster tidigare var missnöjda med utemiljön. Hyresgästerna kände sig till exempel otrygga på grund av att det var mörkt och stora buskage.

För att få en förbättring skickade Hyresgästföreningen ut enkäter till alla boende i området, där de frågade vad de tyckte om utemiljön och vad de ville ha för förändringar. Resultatet sammanställdes och skickades till både de boende och till hyresvärden Gotlandshem.

Hyresgästföreningen och Gotlandshem träffades sedan för att gå igenom alla punkter. De har även börjat ha regelbundna möten för att fortsätta att jobba med bostadsområdet. Hyresgästföreningen känner nu att de har ett bra samarbete med kvartersvärden och projektledaren på förvaltningen i Gotlandshem.

Mycket har hänt i området och det mesta som kom upp via enkäten är nu åtgärdat. Gotlandshem har till exempel satt upp fler lampor och klippt ner buskage för att öka tryggheten. De har även gjort en ny plattbelagd gång där hyresgäster tidigare tog en genväg över gräsmattan till parkeringsplatserna. Numera finns det också blomvärdar som ansvarar för plantering och skötsel av uteblommor i lådor. Gotlandshem står för kostnaden för jord och blommor och hyresgästerna står för skötseln.

Inger Lekander och Kärstin Sandberg berättar att deras bostadsområde nu är mycket trevligare och tryggare, något som de känner sig mycket glada för.

– Det känns som vi kommit hem igen, säger Inger Lekander.