Fick åtta gånger högre ersättning

Efter en mögelskada i sin lägenhet fick hyresgästen hjälp av Hyresgästföreningen. Tack vare detta fick hyresgästen åtta gånger högre ersättning än vad hyresvärden erbjudit från början.

Bild föreställande pengar

Foto: Alexandra Lind

Hyresvärden var tvungen att åtgärda en mögelskada i lägenheten i Linköping. Åtgärderna drog ut på tiden och när arbetet var klart hörde sig hyresgästen för om ersättning för den tid som lägenheten inte gått att använda fullt ut.

Hyresvärden gick endast med på en, enligt hyresgästen, låg ersättning och hyresgästen kontaktade därför Hyresgästföreningen som hjälpte till att diskutera med hyresvärden. Efter långa förhandlingar kom parterna överens och hyresgästen fick då åtta gånger så hög ersättning som hyresvärden erbjudit från början.

– Jag var tvungen att ligga på hyresvärden och det tog lång tid innan jag fick svar, men det känns bra att de till slut höjde ersättningen och att hyresgästen blev nöjd, säger Lena Andersson, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

Som hyresgäst har man rätt till ersättning för men i nyttjanderätten. För att något ska ses som ett men i nyttjanderätten, krävs att det hindrar hyresgästen från att använda sin lägenhet fullt ut, till exempel om spisen är trasig. Eftersom hyran man betalar varje månad är beräknad utifrån en fullt fungerande lägenhet, kan en hyresgäst ha rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte kan användas fullt ut.

Lena Andersson berättar att Hyresgästföreningen har flera ärenden där medlemmar tar kontakt eftersom de tycker att de fått för låg ersättning av sina hyresvärdar. I vissa fall går Hyresgästföreningen även till domstol för att kräva en högre ersättning till sina medlemmar.

– Att gå till domstol ser vi dock som en sista utväg och försöker alltid komma överens med hyresvärden först, men ibland står vi för långt ifrån varandra för att kunna enas, säger Lena Andersson