Ersättning efter slarviga hantverkare

Efter att lägenheten renoverats blev hyresgästen själv tvungen att byggstäda efter hantverkarna. Hyresgästen får nu ersättning, efter hjälp från Hyresgästföreningen.

Skurhink och trasa

Hyresgästen på Gotland fick sin lägenhet renoverad av hantverkare som hyresvärden anlitat. När renoveringen var färdig lämnade hantverkarna lägenheten utan att städa efter sig.

Hyresgästen var själv tvungen att städa lägenheten, som var mycket smutsig efter renoveringen, och kontaktade sedan Hyresgästföreningen för att få råd. Lars Arvidsson, förhandlare och ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, hjälpte till att föra diskussionen med hyresvärden.

Som hyresgäst måste man städa sin lägenhet, men det är meningen att hantverkare ska grovstäda efter sig. Hantverkarna ska alltså ta bort det värsta, för att hyresgästen sedan ska kunna städa sin lägenhet med vanliga städredskap.

Efter diskussioner kom parterna överens om att hyresgästen skulle få en hyresreducering på 500 kronor som kompensation för tid det tagit att städa lägenheten.

– En hyresgäst ska inte behöva byggstäda efter hantverkarna. Därför känns det bra att hyresgästen fick betalt för tiden det tog att städa, säger Lars Arvidsson.