Eksjöbostäder och Hyresgästföreningen överens

Hyresförhandlingarna med Eksjöbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,6 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Eksjöbostäder höja din hyra med 1,4 procent. De motiverade sitt krav med ökade taxehöjningar, ökade personalkostnader och höjning av faktorprisindex (material m.m.).

Hyresgästföreningen godtog inte Eksjöbostäders krav eftersom Eksjöbostäder likt många andra bostadsbolag går bra idag och har en god ekonomi. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,6 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär hyreshöjningen. 

Hyreshöjningen på 0,6 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,006= nya hyran kronor från den 1 januari.