Debatt om bostadssituationen i Växjö

Den 26 maj genomförde Hyresgästföreningen en paneldebatt om bostadssituationen i Växjö.

Tillsammans med lokala politiker, Linnéstudenterna och Sveriges pensionärsförbund (SPF Seniorerna) diskuterades utvecklingen på Växjö bostadsmarknad.

Det finns i dag en brist på lägenheter även om Växjö är en av de bästa kommunerna på att bygga. Det kommer sig av en släpande brist kommunen skaffat sig sedan tidigare. Det är alltså både ungdomar/studenter och äldre som är i behov av boende. Kommunen sitter på planmonopolet och därmed en mängd verktyg för att påskynda processen. Det gäller att ta fram planer, bereda och se till att spaden sätts i marken.

Så diskussionen handlade mycket om att försöka tillgodose dessa grupper med boende så fort som möjligt. Konkret framkom att man på Campus ska försöka skynda på att byggande kommer igång samt att kommunen kommer att bjuda in studenterna för att diskutera deras behov.