Charlottenborg har blivit tryggare

Den lokala hyresgästföreningen i Charlottenborg genomförde i mitten av november en trygghetsvandring i sitt bostadsområde. De följde upp det som de tidigare kommit överens skulle åtgärdas av bostadsbolaget Platen och resultatet var positivt.

Bild föreställande möte i Charlottenborg

Fotograf: Johnny Westrum

Efter trygghetsvandringen bjöds det på fika hos föreningen.

Det var föreningen tillsammans med hyresgäster och personal från bostadsstiftelsen Platen som deltog i trygghetsvandringen. Totalt var de 14 stycken. De riktade in sig på den yttre miljön och tittade specifikt på belysningen i området. Tidigare hade flera träd skymt belysningen men nu var detta åtgärdat och känslan av ökad trygghet var påtaglig. De kunde också se hur fint det har blivit med den nya ledbelysningen som bostadsbolaget har investerat i.

– Skillnaden är stor mot tidigare. Nu har det blivit mycket ljusare under den mörka årstiden. Både vi från den lokala styrelsen och hyresgästerna är mycket nöjda med resultatet. Vi tycker att det har blivit ett tryggt bostadsområde med bra belysning, nerklippta häckar och  även nya säkra lekplatser, säger Johnny Westrum, ordförande i den lokala hyresgästföreningen i Charlottenborg.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.