Blygsam hyreshöjning

Hyresförhandlingarna med Gislavedshus AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2017 med 0,5 procent.

AB Gislavedshus och Hyresgästföreningen har fört diskussioner kring hyrorna från den 1 april 2017. Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt goda och visar på låga räntor, låg inflation, låg taxeutveckling och milda vintrar.

Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.

Hyreshöjningen på 0,5 procent innebär att den nya hyran blir nuvarande hyra x 1,005 från den 1 april.