Blygsam hyreshöjning i Karlskrona

Hyresförhandlingarna med AB Karlskronahem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,65 procent.

När hyresförhandlingen startade ville AB Karlskronahem höja din hyra med 1,35 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för underhåll samt allmän kostnadsutveckling.

Hyresgästföreningen godtog inte deras krav. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,65 procent som en rimlig hyreshöjning.

Hyreshöjningen på 0,65 procent innebär att nya hyran blir nuvarande hyra x 1,0065 från den 1 januari 2017.